• Translate

KOL – standardkonsultationer

Forundersøgelser ved sygeplejerske

 • Inhalationsteknik ?
 • Vægt ?, Højde ?, BMI ?
 • Antal forværringer siden sidste årskontrol: ?
 • Rygestatus ?
 • Medicinlisten ajourføres
 • Spirometri – FEV1 og FVC
 • EKG
 • Hb eller hæmatokrit
 • CRP – ofte let forhøjet
 • Pulsoxymetri ved
  • Patienter med meget svær luftvejsobstruktion (FEV1)
  • Patienter med åndenød i hvile eller ved ganske små anstrengelser
  • Patienter med cyanose
  • Patienter med hæmatokrit > 55%
  • Patienter med perifere ødemer
  • Patienter med halsvenestase
 • Ydelse: 0101+7113+ evt 7186

Årskontrol ved læge

 • FEV1 % af forventet (sæt x)
  • Mild: >80%
  • Moderat: 50-80
  • Svær: 30-50
  • Meget svær >30
 • Stadieinddeling
 • p. ?
 • c. ?
 • Objektivt
 • MRC (sæt x)
  1. Kun kortåndet v. svær anstrengelse
  2. Kortåndet v. travlhed eller op gang ad mindre bakker
  3. Går langsommere end andre. Skal stoppe for at få luft v alm. gang
  4. Stoppe for at få luft efter 100 meter eller efter få minutter (uden stigning)
  5. Kortåndethed hindrer at hjemmet forlades eller kortåndet ved påklædning
 • Hvordan vil du beskrive din KOL – CAT score-skema – point 0 – 40
 • Rygestatus
  • Rygning ja/nej
  • Behov for rygestop ?
 • GOLD

Medicin

 • Aktuel medicin
 • Fungerer det?
 • Inspiratorisk flow
 • Forandring, tillæg?

Alment – både læge og sygeplejerske

Ernæring

 • BMI (Optimalt 20,5-25) ?
 • Utilsigtet vægttab (>10 % over 6 mdr. eller >5 % over 1 måned)
 • Ernæringstilskud?

Motion

 • Udføres systematisk træning generelt?
 • Træning for vejrtrækning?

Exacerbationer

 • Antal exacerbationer inden for sidste år: ?
 • Selvbehandlingsplan ved akut forværring af KOL.

Komplikationer

 • Hø. sidigt hjertesvigt: EKG, ødemer ?
 • Polycytæmi: Hgb ?
 • Lungecancer obs pro?
 • Depression?
 • Angst?

SaO2 ?

 • Ved pulsoximeter henvises til lungemedicinsk ambulatorium

Vaccination

 • Influenza (anbefales til alle) ?
 • Pneumokok (anbefales ved alder > 65 år eller FEV1< 40% af forventet) ?. Recept med påført “tilskud”?
 • Hvis tidligere vaccineret tages forudgående pneumokoktiter før der vaccineres.

Plan

 • Hyppighed af kontroller: ? ?
 • Ydelser
  • Er patienten tilmeldt forløbsydelsen i lægesystemet.
  • Kode 0130 Kronikerhonorar, årligt pr. patient med KOL.
 • Vejledning i brug af standardkonsultationer
  • Skabelonen kan bruges til notat i journalen samt indkopieres som henvisning, hvor Ydelser og Vejledning udelades.
  • Blokmarkér teksten, tryk Ctrl+C, indsæt teksten i journalen med Ctrl+V.
  • Erstat “?” – tegn med dine observationer.

 

Forundersøgelser

 • spirometri
 • pulsoxymetri
 • Vægt ?, Højde ?, BMI ?

 

KOL kontrol hver 6. måned ved sygeplejerske

Stadieinddeling

 • MRC (sæt x)
  1. Kun kortåndet v. svær anstrengelse
  2. Kortåndet v. travlhed eller op gang ad mindre bakker
  3. Går langsommere end andre. Skal stoppe for at få luft v alm. gang
  4. Stoppe for at få luft efter 100 meter eller efter få minutter (uden stigning)
  5. Kortåndethed hindrer at hjemmet forlades eller kortåndet ved påklædning.
 • FEV1 % af forventet (sæt x)
  • Mild:>80%
  • Moderat: 50-80
  • Svær: 30-50
  • Meget svær: <30%

Rygestatus

 • Rygning ja/nej
 • Behov for rygestop ?

Medicin

 • Aktuel medicin.
 • Fungerer det? Inhalationsteknik.
 • Forandring, tillæg?

Ernæring

 • Vægt? Højde ? BMI ?
 • BMI (Optimalt 20,5-25) ?
 • Utilsigtet vægttab (>10 % over 6 mdr. eller >5 % over 1 måned)
 • Ernæringstilskud?

Motion

 • Udføres systematisk træning generelt?
 • Træning for vejrtrækning?

Komplikationer

 • Tegn på nytilkomne komplikationer ?

Plan

 • Hyppighed af kontroller: ?

Ydelse

 • 0101

Lukket for kommentarer.