• Translate

Hypertension

Forprøver til årskontrol

 • Blodtryk x 3, evt. hjemmemåling hvis blodtrykket er over behandlingsmålet
 • Vægt ? Højde ? BMI ?
 • Abdominalomfang ?
 • Ajourføring af medicinskema – compliance
 • Fastende blodprøver
  • F-blodsukker – hvis 6.1-7.0 evt. OGTT
  • HbA1c ved diabetes
  • Totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerid.
  • Levertal
  • S-creatinin, S-Na+, S-K+
  • Urinstix, evt. mikroalbuminuri
 • EKG
 • Ydelser: 0101+2601+7156+7101+2133

 

Hypertension årskontrol

Risikovurdering for iskæmisk hjertesygdom

 • Risikoberegning ud fra risikoberegneren til DSAM´s vejledning
  • Kolesterol
  • BT
  • Alder
  • Køn
  • Rygestatus

Øvrige risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom

 • Vægt
 • Abdominalomfang
 • Familiær disposition
 • Motion
 • Kost
 • Stress

Motiverende samtale mhp. livsstilsændringer

 • ?

Mål for livsstilsændringer?

 • Vægt ?
 • Alkohol ?
 • Motion ?
 • Rygning ?

Lægelig behandling

 • BT ?
 • Kolesterol ?
 • Sukkersyge ?
 • Opfølgning ?

Komplikationer

 • Angina ?
 • Hjertesvigt ?
 • Claudicatio intermitens ?

Plan

 • Kontroller ?
 • Har patienten recepter til næste kontrol/årskontrol ?

Ydelse

 • 0120

 

Forprøver til 6 måneders kontrol

 • Blodtyk x 3, evt. hjemmemåling ved BT over behandlingsmålet.
 • Blodprøver ved diuretika, ACE-hæmmer eller ATII:
  • S-creatinin, S-Na+, S-K+
 • Ved statinbehandling
  • Kolesterol, HDL, LDL, ALAT

Ydelser

 • 0101+2601

 

Hypertension 6 måneders kontrol Prøvesvar

 • BT ok ?
 • Blodprøver ok ?
 • Komplikationer
  • Tegn på tilkomne komplikationer ?
 • Plan for kontroller ?
 • Har patienten recept til næste kontrol/årskontrol?

Ydelse

 • 0101

Vejledning i brug af standardkonsultationer

 • Skabelonen kan bruges til notat i journalen samt indkopieres som henvisning, hvor Ydelser og Vejledning udelades.
 • Blokmarkér teksten, tryk Ctrl+C, indsæt teksten i journalen med Ctrl+V.
 • Erstat “?” – tegn med dine observationer.

Lukket for kommentarer.