• Translate

Hovedpine

Anamnese

 • Diagnosen sikres ved en grundig anamnese

Hovedpine frekvens

 • Først spørges om den tidsmæssige hovedpineprofil. Er det et akut, et subakut eller et kronisk problem? Hvor længe har det varet?
 • Er der mere end en slags hovedpine, og er der eventuelt opstået en ny form for hovedpine oven i en gammel? Hvis ja, må hver beskrives for sig.
 • Hvordan har forløbet været med hensyn til konstant eller anfaldsvis hovedpine og til sværhedsgrad?
 • Er karakteren af en kronisk hovedpine ændret, for eksempel fra anfaldsvis til konstant hovedpine?
 • Foreligger der aggravation inden for de senere år? Ofte kommer en patient netop til læge fordi en mangeårig hovedpine er forværret.
 • Hvor mange dage per måned er der hovedpine?

Anfaldsbeskrivelse

 • Ved anfaldsvis hovedpine skal den enkelte episode beskrives detaljeret.
  • Hvor hyppigt er der anfald?
  • Er varigheden nogenlunde konstant fra anfald til anfald, som det ses ved migræne, eller er den stærkt varierende som ved spændingshovedpine?
  • Hvor er hovedpinen lokaliseret?
  • Er den af dunkende eller af trykkende-pressende karakter?
  • Er den meget voldsom, moderat eller let?
  • Er der ledsagesymptomer i form af synsforstyrrelser, kvalme, opkastninger, almen utilpashedsfornemmelse, hyperirritabilitet, foto- og fonofobi som ved migræne?
  • Starter hovedpinen sædvanligvis på et bestemt tidspunkt af døgnet?
  • Hvordan varierer den døgnet igennem i relation til patientens aktiviteter?
  • Ændrer den sig under ferier?
  • Kender patienten faktorer, der kan udløse hovedpinen? F.eks. arbejdsmæssigt eller emotionelt stress, dårlig nattesøvn, mad eller drikkevarer, relation til menstruationer, vejret, stærkt lys eller andet.
 • Ved de kroniske hovedpineformer må man vide, hvilke behandlingsformer patienten tidligere har fået.

Medicin

 • Specielt vedrørende medikamentel behandling
  • Hvilke midler er der anvendt, i hvilke perioder?
  • I hvilke doser?
  • Med hvilken effekt og med hvilke bivirkninger?

Psykiske belastninger

 • Udover beskrivelse af selve hovedpinen udspørges om hereditet til hovedpine eller psykiske lidelser.
 • Et vigtigt led i anamneseoptagelsen er en grundig gennemgang af andre organsystemer. Man skal forsøge at danne sig et indtryk af patientens samlede belastning på job og i hjemmet.
 • Eventuelle kollegiale, ægteskabelige eller andre familiære problemer.
 • Ved kronisk hovedpine forklarer sådanne problemer ofte en aktuel forværring af tilstanden.

Objektiv undersøgelse

 • Herudover laves en grundig objektiv undersøgelse der bør indeholde:
  • Blodtryksmåling
  • En objektiv neurologisk undersøgelse.
  • En undersøgelse af tandstatus og bidforhold
  • En palpation af tygge- og nakkemuskulatur
  • Undersøgelse af columna cervicalis
  • Palpation af a. temporalis bør udføres hos patienter med spændingshovedpine og også hos migrænepatienter, hvor der ofte er en myogen komponent.
  • Oftalmologisk undersøgelse
  • Billeddiagnostisk undersøgelse af columna cervicalis og bihuler kan være indiceret.
 • En anamnese og objektive undersøgelse virker desuden beroligende på patienten.
  • Dels for at sikre diagnosen
  • Dels for at patienten bliver opmærksom på udløsende faktorer
  • Endelig for at kunne vurdere effekten af behandling

Lukket for kommentarer.