• Translate

Hjertesvigt

Hjertesvigt forprøver til ved kvartalskontrol – sygeplejerske NYHA I+II

 • NYHA klasse I-IV – (NYHA III+IV altid til læge efterfølgende)
 • BT
 • Puls – frekvens, regelmæssig/uregelmæssig
 • Vægt – ændringer i vægt
 • Højde udsættes målt
 • BMI
 • Ødemer i benene – tilstede/ikke tilstede
 • Medicinkortet gennemgået
  • Magnyl ved iskæmisk hjertesygdom
  • AK-behandling/pradaxa ved samtidig AFLI eller dårlig pumpefunktion
  • ACE-hæmmer eller ATII blokker optitreret
  • Betablokker optitreret
  • Spironolakton optitreret
  • Digoxinbehandling ?- Sdigoxin måles medicinfastende en gang i kvartalet.
  • Antitrombotisk behandling –
 • Blodprøver – nyretal, vædsketal.
 • Ved ændringer konference med læge

 

Forprøver ved årskontrol forud for lægekontakt – NYHA I-IV

 • NYHA klasse I-IV
 • BT – evt hjemme hvis ligger forhøjet eller lavt
 • Puls – frekvens, regelmæssig/uregelmæssig
 • Vægt – ændringer i vægt
 • Højde forudsættes målt
 • BMI
 • Talje
 • Ødemer i benene tilstede / ikke tilstede
 • Blodprøver – nyretal, væsketal, blodsukker, hba1c, levertal, cholesteroltal, urinstix, urin albumin/creatinin ratio, S-digoxin, calcium, magnesium, EKG
 • Evt TSH ved mistanke om myxødem
 • Evt CRP, Hgb, Leukocytter, trombocytter ved mistanke om anæmi
 • Evt BNP – graduering af pumpesvigt.
 • lungefunktion ved komorbiditet til lungesygdom
 • Medicinkortet gennemgået – tager patienten det der er ordineret.
  • Magnyl ved iskæmisk hjertesygdom
  • AK-behandling/pradaxa ved samtidig AFLI eller dårlig pumpefunktion
  • ACE-hæmmer eller ATII blokker optitreret ?
  • Betablokker optitreret ?
  • Spironolakton optitreret ?
  • Digoxinbehandling ?- S-digoxin måles medicin fastende en gang i kvartalet.
  • Antitrombotisk behandling –
 • Rygevaner
 • Kost
 • Egen omsorg
  • Selvmonitorering af vægt
   • En vægtstigning på fx 1,5-2 kg skal helst opdages, men desværre vejer under 50 % sig dagligt.Evt. selvbehandling med diuretika.
   • 2,3 g salt/dag (øvre grænse for normal kost).
   • Væskerestriktion, maks. 2 liter væske ved hyponatriæmi eller tendens til væskeretention.
   • Vægttab anbefales ikke for patienter med et BMI < 30. Kardial kakeksi forekommer hos 10-15 % af hjertesvigtspatienterne i NYHA-klasse II-IV, med øget risiko for død.Vægttab anbefales for patienter med et BMI > 40.
  • 2 glas vin/dag, intet ved alkoholisk betinget kardiomyopati.
  • Træning øger iltoptagelsen, bedrer livskvaliteten. Al træning anbefales. Aerob træning som gang, cykling og dans.
  • Rygeophør har vist at bedre overlevelsen.
 • Influenza- og pneumokokvaccination reducerer indlæggelser.

Årskontrol ved læge

 • NYHA gruppe korrekt?
 • St c – st p.
 • Er behandlingen optimeret?
 • Kronisk systolisk hjerteinsufficiens – hjertesvigt – medicintitrering
 • Sidste EKKO-cardiografi
  • Laboratoriearket ført korrekt og hvad var EF%.
  • Anbefalet kontrol EKKO og i givet fald hvornår. Skal patienten henvises?
  • Samtidig klap-sygdom?
 • EKG – belastning, hypertrofi, arytmi.
 • Er patienten kodet korrekt mht. diagnose
 • Ydelse: Specifik forebyggende helbredsundersøgelse 0120

Lukket for kommentarer.