• Translate

Graviditet Konstateres

Anamnese

 • Ønsker kvinden sig et barn?
 • Tidligere gynækologiske sygdomme?
 • Tidligere graviditeter?
 • Disposition til diabetes mellitus
 • Rask i øvrigt ?
 • Sidste menses 1. dag

 

Obejktiv undersøgelse

 • GU
 • Cyanose
 • Uterusstørrelse – svt. til menostasien
 • Evt UL mhp størrelse af fosteranlægget.
 • Podning for chlamydier hvis kvinden vælger ab. prov.

 

Paraklinik – samme dag

 • Urin HCG
 • Urin stix

 

Rådgivning

 • Livstilsfaktorer – kost, alkohol, tobak. Vejledning om “Sunde vaner før, under og efter graviditet
 • Folinsyre 400 mikrogram dgl fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr. inde i graviditeten. Ved tidligere neuralrørsdefekt, abort etc. anbefales folinsyre 5 mg dgl.
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. Jern i multivitamin medregnes ikke. Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af c-vitamin fex. i form af juice øger absorptionen.
 • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten
 • Calciumtilskud – Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.
 • Calciumindtaget er sikret ved indtagelse af ½ liter mælkeprodukt dagligt.
 • Rygestop – henvises til rygestop hvis det ønskes.

Andet

 • Graviditetskalender medgives
 • Podesvar idenfor 1 uge hvis hun vælger ab. prov.
 • Tid til 1. svangreundersøgelse inden 12. uge

Kilde

Svangreomsorgen 2013 – https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/anbefalinger-for-svangreomsorgen

Graviditetsundersøgelse:1

1. Graviditetsundersøgelse (6.-10. uge), normalt forløb. Ydelsesnummer 8110.

 

Formålet

 • At orientere kvinden om det videre graviditetsforløb og sundhedsvæsenets tilbud om konsultationer, forældre- og fødselsforberedelse, undersøgelser og valgmuligheder med hensyn til fødested.
 • At foretage første visitation til fødested på baggrund af annamnese, undersøgelsesresultater og kvindens ønsker.
 • Indplacere kvinden på omsorgsniveau 1-4.
 • At visitere til obstetrisk speciallæge hvor der er indikation herfor.
 • Visitere til genetisk rådgivning ved indikation.
 • Visitere til arbejdsmedicinsk afdeling eller kommunen ved indikation.
 • Motiverer og visiterer rygere til tidlig intervention.

 

Anamnese

 • Oplysninger om menstruationscyklus og sidste menstruation, fastsættelse af terminen.
 • Relevante helbredsmæssige og gynækologiske/obstetriske forhold.
 • Familiære dispositioner herunder diabetes, gemelli, allergi.
 • Forholdet til barnets far, sociale forhold og ressourcer, behov for kontakt til socialforvaltningen.
 • Sociale forhold (arbejde, bolig, økonomi).
 • Arbejdsmiljø.
 • Vurdering af tilhør til risikogrupper. Etniske minoriteter henvises til vurdering for hæmoglobinopatier. Omskårne henvises mhp. evt. åbning før fødselen.
 • Tobak, alkohol og rusmidler.
 • Vaccinationsstatus mht. MFR hvis født før 1974.
 • Kost og almen tilstand før graviditeten.
 • Den gravides ønske mht. at modtage tilbud om prænatal screening med nakkefold + doubletest samt 19. ugers misdannelsesscanning.
 • Tidligere underlivsinfektioner – chalmydia, GK, herpes genitalis.

 

Undersøgelser

 • Terminfastsættelse. Terminen fastsættes ved ultralyd før 20. uge. Hvis der ikke ønskes ultralyd fastsættes den ved beregning udfra sidste menstruations første dag – graviditetsplanen.
 • Almen tilstand, højde og vægt, beregning af BMI.
 • Måling af blodtrykket.
 • Screening for urinvejsinfektion. Urinstix for nitrit og leucocytter eller urinmikroskopi, urin stix for albumin og glucose. Ved tidligere hyppige urinvejsinfektioner tilbydes screening igen i uge 16.
 • Blodprøve til blodtype og blodtypeantistoffer – screening for rhesusimmunisering. Husk dobbelt identifikation og underskrift.
 • Blodprøvescreening for hepatitis B virus, HIV og syfilis
 • Blodprøve til dobbelttest forud for nakkefoldsscanningen
 • Gynækologisk undersøgelse på indikation.
  • Blødning, smerter.
  • Hvis kvinden ikke ønsker ultralydsscanning gøres gynækologisk undersøgelse mhp. terminen.

 

Undersøgelser udløst af risikovurdering

 • Mistanke om urinvejsinfektion: urin dyrkning (8159 eget lab, 8152 indsendt prøve)
 • Gruppe B streptokokker – urinen dyrkes på laboratorie og der iværksættes behandling ved positive fund
 • Podning fra cervix og urethra for chlamydier (8152)
  • Ved kendt eksposition
  • Symptomer der giver mistanke – især unge under 26 år.
  • Ved anden påvist seksuel overførbar sygdom.
 • Podning for gonore – hvis kvinden mener hun kan være smittet podes fra urethra, cervix, rectum og svælg.
 • Podning ved mistanke om herpes
 • Blodprøve til syfilis undersøgelse (8151) – gravide fra Grønland, Østeuropa, Middelhavslandene, Rusland,Asien, Mellem- og Sydamerika
 • Blodprøve til HIV (8151). Født eller opvokset Syd for Sahara, Sydøstasien, Sydamerika eller Indien.
 • Blodprøver for anæmi. Jerndepoter ? Blodprøve til MCV, se-jern (8151), hæmoglobin (8164 fotometer eget lab).
  • Henvise hvis gravide eller partner har tegn på blodsygdom, de er beslægtede eller oplysninger om blodsygdom i familien.
  • Der er ikke indikation for screening.
  • Findes der anæmi anbefales øget tilskud 100 mg jern dagligt.
 • Hæmoglobinopatier – mange indvandrere skal tilbydes screening seglcelleanæmi og thalassæmi.
  • Der anbefales screening ved første svangreundersø­gelse hos den praktiserende læge af alle gravide, som stammer fra områder med høj prævalens.
  • Screening udføres i to trin:
   • Indledningsvis måles niveauerne af hæmoglobin, hæmatokrit, middelcellevolumen (MCV), retikulocytter og ferritin.
   • Hvis disse prøver giver mis­tanke om talassæmi, bør der udføres hæmoglobintype­ bestemmelse på et speciallaboratorium
  • Et MCV­niveau over 78 fl ude­lukker med stor sandsynlighed talassæmi.
  • Kvinder med talassæmi og graviditetsønske, samt deres partner, anbefales at få foretaget hæmoglobin­ typebestemmelse mhp. risikovurdering.
 • Trombofili – kendt trombofilitendens henvises til specialafdeling.
 • Blodprøver for vitamin D mangel.
  • Kvinder med mørk hud.
  • Kvinder der bærer tildækkende beklædning også i sommermånederne.
 • Blodprøver til bestemmelse af antistoffer for (8151) på indikation
 • Gestationel diabetes – screening med oral glucose tolerans test (OGTT).
 • Ydelse 8151 kan tages for hvert indsendelsessted.

 

Vejledning

 • Livstilsfaktorer – kost, alkohol, tobak. Vejledning om “Sunde vaner før, under og efter graviditet
 • Folinsyre 400 mikrogram dgl fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr. inde i graviditeten. Ved tidligere neuralrørsdefekt, abort etc. anbefales folinsyre 5 mg dgl.
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. Jern i multivitamin medregnes ikke. Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af c-vitamin fex. i form af juice øger absorptionen.
 • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten
 • Calciumtilskud – Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.
 • Calciumindtaget er sikret ved indtagelse af ½ liter mælkeprodukt dagligt.
 • Rygestop – henvises til rygestop hvis det ønskes.
 • Valg af fødested.
 • Alle gravide bør informeres om muligheden for prænatal risikovurdering ved:
  • Double-test (uge 8 – 13+6)
  • Nakkefoldsmåling (uge 11 – 13+6)
  • triple test hvis man kommer for sent til almindelig test som ovenfor. (uge 15 – 22)
  • Misdannelsesscanning uge 19

 

Journaler

 • Svangrejournal fremsendes til fødested. Det skal fremgå, om den gravide ønsker prænatal diagnostik.
 • Vandrejournal fremsendes til jordemoder

Visitation til obstetriker

Andet

 • Henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, genetisk rådgivning, speciallæge i obstetrik med henblik på risikovurdering.

 

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut

Kilde

Sundhedsstyrelsen Svangreomsorg 2013 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23670
Råd om mad og motion – når du er gravid – Sundhedsstyrelsen 2009
Sunde vaner – før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen 2008 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=17640
Sundhedsstyrelsen – “Retningslinje for fosterdiagnostik” – https://www.medibox.dk/doc?doc_id=79945
Sundhedsstyrelsen “Kost og motion – råd til dig der er gravid” http://www.medibox.dk/file?doc_id=20064
Sundhedsstyrelsen – “Barn i vente” – vejledning til den gravide” – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23672
Rygning graviditet og fødsel – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23683
Graviditet og arbejdsmiljø – https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

Graviditetsundersøgelse 2 (uge 25)

Formål

 • At vurdere graviditetens hidtidige forløb med fokus på fosterets vækst og kvindens trivsel.
 • Udføres ved 25 uger.
 • At drøfte den tiltagende fysiske belastning graviditeten udgør
 • At informere mulige faresignaler og om hensigtsmæssig reaktion på disse.
 • Foretage risikoopsporing af obstetriske komplikationer
 • Tage blodprøver på Rhesus negative kvinder
 • Ydelsesnummer 8120-

 

Anamnese og vejledning

 • Hidtidige graviditetsforløb.
 • Hvordan gik scanningerne, og er der ændret på terminen på den baggrund?
 • Sociale forhold følges op.
 • Samliv og familieliv.
 • Arbejdsmiljø – aflastningsbehov, omplacering eller evt fraværsmelding. Hvornår på barsel?
 • Vurdering af tilhør til risikogruppe.
 • Tanker om barselsorlov og forældreorlov.
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. Jern i multivitamin medregnes ikke. Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af c-vitamin fex. i form af juice øger absorptionen.
 • Vitamin D tilskud 10 µg = 400 IU dgl. i hele graviditeten.
 • Calciumtilskud – Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.
  • Calcium indtaget sikret ved indtagelse af ½ liter mælkeprodukt dagligt.

Undersøgelser

 • Almen tilstand, vægt.
 • Ødemer.
 • Blodtryk
 • Urinstix for glucose og protein
 • Urinstix screening for asymptomatisk cystitis – nitrit, leucocytter eller urinmikroskopi. Ved positive fund supleres med urindyrkning. Ved fund af kokker i kæder – gruppe B-streptokokker obs pro– podes urinen med kulpodepind og sendes i borsyreglas.
 • Symfyse-fundusafstand
 • Evt hjertelyd. Mærket liv og daglig rytme heraf.
 • Måling af diabetes risiko – link til vejledning om OGTT – gestationel diabetes.
 • Indføre svar på blodtype, hepatitis B screening, og andre fund parakliniske undersøgelser fra 1. graviditetsundersøgelse.
 • Blodprøve på RhD (rheus) negative kvinder.
  • WebReq skal i uge 25 afkrydses ved:
   • DNA(P)-Foster RhD-type
   • Pt-Blodtype(gravide)
  • Blodprøve svaret går til jordemoderen der i uge 29 giver anti-D inj 250 – 300 µg til mødre der er rheus negative med rhesus positive fostre.

 

Undersøgelser udløst af risikovurdering

 • Mistanke om urinvejsinfektion: Urindyrkning (8159, eget lab. 8152, indsendt prøve )
 • Diabetesrisiko: Fasteblodsukker ( 8153, eget lab, fotometer. 8154, stix )

 

Vandrejournal

 • Oplysning om liv og fosterets bevægelsesmønster.
 • Undersøgelsesresultater indføres.

 

Andet:

 • Henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, speciallæge i obstetrik med henblik på risikovurdering

 

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut

Kilde

Sundhedsstyrelsen Svangreomsorg 2013 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23670
Råd om mad og motion – når du er gravid – Sundhedsstyrelsen 2009
Sunde vaner – før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen 2008 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=17640
Sundhedsstyrelsen – “Retningslinje for fosterdiagnostik” – https://www.medibox.dk/doc?doc_id=79945
Sundhedsstyrelsen “Kost og motion – råd til dig der er gravid” http://www.medibox.dk/file?doc_id=20064
Sundhedsstyrelsen – “Barn i vente” – vejledning til den gravide” – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23672
Rygning graviditet og fødsel – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23683
Graviditet og arbejdsmiljø – https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

Graviditetsundersøgelse 3 (uge 32)

Formål

 • At forberede kvinden til den kommende fødsel og barnets modtagelse i hjemmet. Vurdering af den gravides generelle trivsel, herunder blandt andet behov for aflastning.
 • At diskutere den gravides og hendes partners forventninger til fødsel og barselsperiode.
 • At foretage risikoopsporing herunder tegn til
  • Præeklampsi
  • Væksthæmning
  • Diabetes
  • Truende for tidlig fødsel.
 • Udføres ved 32 uger.
 • Ydelsesnummer 8130.

 

Anamnese og vejledning

 • Sociale forhold følges op. Forholdet til ægtefælle og børn.
 • Vurdering af tilhør til risikogruppe.
 • Praktiske forberedelser – orlov og indretning af hjemmet.
 • Fysisk forberedelse.
 • Forventninger og undersøgelser.
 • Kvinden gøres bekendt med tegnene til begyndende fødsel og de forholdsregler de medfører.
 • Drøfte antikonception efter fødslen.
 • Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 – eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn. Jern i multivitamin medregnes ikke. Jerntilskuddet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af c-vitamin fex. i form af juice øger absorptionen.
 • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten.
 • Calciumtilskud – Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl.
 • Calcium indtaget sikret ved indtagelse af ½ liter mælkeprodukt dagligt.

 

Undersøgelser

 

Undersøgelser udløst af risikovurdering

 • Rhesus immuniseringsproblemer er belyst ved blodprøver til 2. graviditetsundersøgelse

Vandrejournal

 • Undersøgelsesresultater indføres.
 • Oplysning om liv m.v.

Andet

 • Henvisning til arbejdsmedicinsk klinik, speciallæge i obstetrik med henblik på risikovurdering.
 • Gøre opmærksom på postpartum undersøgelse 8 uger efter fødselen og 5 ugers undersøgelse af barnet.

 

Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut

Kilde

Sundhedsstyrelsen Svangreomsorg 2013 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23670
Råd om mad og motion – når du er gravid – Sundhedsstyrelsen 2009
Sunde vaner – før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen 2008 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=17640
Sundhedsstyrelsen – “Retningslinje for fosterdiagnostik” – https://www.medibox.dk/doc?doc_id=79945
Sundhedsstyrelsen “Kost og motion – råd til dig der er gravid” http://www.medibox.dk/file?doc_id=20064
Sundhedsstyrelsen – “Barn i vente” – vejledning til den gravide” – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23672
Rygning graviditet og fødsel – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23683
Graviditet og arbejdsmiljø – https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

Graviditetsundersøgelse 4(8 uger efter fødslen)

Formål

 • At vurdere kvindens fysiske og psykiske tilstand efter fødslen.
 • At belyse hvordan moderen fungerer i den nye familiære situation.
 • At drøfte prævention hvis det ikke allerede er gjort.
 • 8 uger efter fødslen.
 • Ydelsesnummer 8140.

 

Anamnese

 • Fødslen – oplevelse af fødselsforløbet. Følger af fødslen. Syning efter episiotomi? Kontinens problemer?
 • Kropslige og psykiske ændringer efter fødselen med udgangspunkt i kvindens egne oplevelser.
 • Familiedannelsen – forholdet til faderen.
 • Forhold til barnet.
 • Tegn på manglende psykisk accept eller direkte afmagtsfølelse i relation til mor/barn forholdet.
 • Fødselsdepression?
 • Amning etablering og moders forventning til ammeperiode.
  • Svøbeproblemer – kort tungebånd
 • Komplikationer til fødsel
  • Traumatisk eller langt fødselsforløb, sphincterruptur, vandafgang
  • Flerfoldsfødsel
  • Stor blødning > 1000 ml, infektion, Gr B streptokokker
  • Operative indgreb, fastsiddende placenta
  • Præeklampsi, hypertension, OGTT
  • Psykiske problemer – depression, angst, tvangstanker
  • For tidlig fødsels før 37. uge
  • Væksthæmning – dysmaturt barn?
  • Misdannelser
  • Hypoglykæmi, asfyksi
  • Moderen
  • Barnet

 

Undersøgelse

 

Undersøgelse udløst af risikovurdering

 • Måling af hæmoglobin ( 8164 fotometer, eget lab ) hvis fødselsannamnesen tilsiger den kan være lav.
 • Relevans af jernbehandling i barselsperioden?

 

Vejledning

 • Forløbet af barselsperioden drøftes.
 • Sex, samliv og fremtidig prævention.
 • Smear post partum?

 

Vejledninger

Kilde

Sundhedsstyrelsen Svangreomsorg 2013 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23670
Råd om mad og motion – når du er gravid – Sundhedsstyrelsen 2009
Sunde vaner – før, under og efter graviditet Sundhedsstyrelsen 2008 – http://www.medibox.dk/file?doc_id=17640
Sundhedsstyrelsen – “Retningslinje for fosterdiagnostik” – https://www.medibox.dk/doc?doc_id=79945
Sundhedsstyrelsen “Kost og motion – råd til dig der er gravid” http://www.medibox.dk/file?doc_id=20064
Sundhedsstyrelsen – “Barn i vente” – vejledning til den gravide” – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23672
Rygning graviditet og fødsel – http://www.medibox.dk/file?doc_id=23683
Graviditet og arbejdsmiljø – https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

Lukket for kommentarer.