• Translate

Diabetes

Diabetes forprøver til årskontrol (ved sygeplejerske)

 • Hba1c, evt blodsukker til kontrol af patientens eget apparat der medbringes.
 • Lipidprofil
 • S-creatinin
 • Mikroalbuminuri, urinstix
 • EKG
 • BT
 • Distal blodtryksmåling evt.
 • Screening for neuropati – sensibilitet fødder. Sår og fodpleje. Er der ordineret fodterapeut?
 • Højde, vægt, taljemål, BMI
 • Medicinkortet opdateres i FMK
 • Egen kontrol – blodsukkerprofiler noteres i journalen.
  • Instruktion i at tage 3 dages blodsukkerprofiler, hvis patienten har et blodsukkerapparat.
 • Ydelse: 0101+2601+7136+7156+7101+2133

 

Diabetes årskontrol (ved læge)

Behandlingsmålene nået?

 • Målene fastsættes individuelt
  • Hba1c
  • BT
  • Vægt
  • Kolesterol
  • Acetylsalicylsyre indikation?

Komplikationer

 • Nefropati: Nyretal, mikroalbuminuri.
 • Angiopati: Perifere pulse i a. dorsalis pedis og a. tibialis posterior. Distal blodtryksmåling.
 • Iskæmisk hjertesygdom: EKG, st.c+p, ødemer, arytmier
 • Neuropati: Reflekser, sensibilitet for monofilament samt stemmegaffel.
 • Sår og fodtøj
 • insulininjektionssteder mhp. lipohypertrofi.
 • Mænd potensproblemer. Skal der ansøges om tilskud til potensmidler skal der henvises til udredning ved sexolog og urolog.

Livsstil

 • Rygestatus – motivation for ophør
 • Kost
 • Motion
 • Alkohol
 • Livsstilsforandringer? Mål for de respektive komponenter (iht. anbefalede mål).

Andre behandlere

 • Øjenlæge: Retinopati ? Har pt. husket at få en aftale med øjenlægen ?
 • Fodterapeut ? Husk tilbud om årlig fodterapeut vurdering.
 • Diætist ?
 • Diabetesskole ?
 • Kommunalt rehabilitering eller træningstilbud ?

Råd

 • Diverse tilskudsordninger Diabetesforeningen – diabetes.dk
 • Hjemmeblodsukkermåling
 • Hypoglycæmi

Ydelse

 • Er patienten tilmeldt Dm forløbsydelsen i lægesystemet?
  • 0131 Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type 2

Forprøver til 3 måneders kontrol

 • Prøverne tages ca. 1 uge inden lægetid, så svarene er til stede ved næste konsultation
 • Vægt ? Højde ? BMI ?
 • BT: ?. Hvis > behandlingsmål laves evt. hjemme BT måling
 • Blodprøver (ikke fastende): Totalkolesterol, HDL, LDL, HbA1C
 • Kontrol af mikroalbuminuri hvis patienten er kendt med det (normalt kun screening for mikroalbuminuri ved årskontrollen)
 • Instruktion i at tage 3 dages blodsukkerprofiler
 • Ydelse: 0101+2601+evt ved mikroalbuminurin 7101 + 2133

 

Diabetes 3 måneders kontrol

 • Blodtrykket velkontrolleret? Behandlingsændring ?
 • HBa1c ? Behandlingsændring ?
 • Behandlingsændring ?
 • Vægt og BMI
 • Livsstil og motion
 • Rygning
 • Egen kontrol
 • Anamnese mhp. komplikationer: sår, angina, claudicatio, syn.
 • Ydelse: 0101

Lukket for kommentarer.