• Translate

Demensudrening

Første konsultation – Identifikation af tegn til demens.

 • Med patienten og nærmeste pårørende.
 • Afklaring af mulig demenstilstand.

Spørgsmål til patient og pårørende

 • Varighed af problemer?
 • Hukommelse
  • Svære at huske telefonnumre ?
  • Ting bliver væk ?
  • Du glemmer aftaler ?
 • Orientering
  • Du har sværere ved at orientere dig ?
 • Adfærd, humør , søvn
  • Dit humør og din måde at være på er ændret ?
  • Du ser mindrer til bekendte og familie ?
  • Det er sværere at tage initiativ til aktiviteter ?
  • Din nattesøvn er ændret ?
 • Rutinesvigt
  • Du har sværere ved at køre bil ?
  • Det er sværere at håndtere pengesager ?
  • Det er sværere at klare personlig hygiejne og påklædning ?
  • Det er sværere at anvende offentlige transportmidler ?
 • Sprogproblemer
  • Det er sværere at finde ordene frem ?
  • Det er vanskeligt at beskrive ting eller steder, du kender ?
 • Medicin og alkoholforbrug
  • Antipsykotika, sedativa, parkinsonmedicin, NSAID, tricykliske antidepressiva, antacida, inkontinensmidler.
 • Socialeforhold
  • Uddannelse ?
  • Erhverv – eksponeret for toksiske stoffer ?
  • Ægteskabelig status
 • Alkoholforbrug
 • Tænk på differentialdiagnoser de 5 D ´er: Delir. Droger. Druk og defekte sanser
 • Anden sygdom: Behandling eller henvisning.
 • ADL – vurdering – spørgmål om daglige færdigheder

 

Spørgsmål til pårørende

 • Hvor længe har problemerne stået på?
 • Har der været problemer med hukommelsen, tabes tråden fx ofte i en samtale?
 • Har der været begyndende psykiske symptomer som angst, uro eller tristhed?
 • Har der været episoder hvor patienten har været irritabel eller vred uden speciel grund?
 • Er tidligere interesser, hobby, læsning eller debat opgivet?
 • Er dagligdagen ændret m.h.t. indkøb, brug af telefon, madlavning, deltagelse i det sociale liv, brug for hjælp til ting som før var selvfølgelige?

 

Videre udredning

 

 

Kilde

Demens i almen praksis – DSAM 2. udgave 2006 – https://www.dsam.dk/files/9/demens_2006.pdf

Demensudredning 2. kons. /udredning

Anden konsultation – Udredning

 

Kognitiv vurdering

 

Psykisk vurdering

 

Objektiv undersøgelse

 • Vurdering af evt. vægttab, højde, BMI,
 • Sanser
  • Syn
  • Hørelse
 • Kredsløb – Puls, blodtryk, stetoskopi af hjerte og lunger
 • Neurologisk undersøgelse. Rigiditet eller sideforskelle. Ataksi. Gangfunktion.
 • Øjenundersøgelse – Øjenbevægelser. Vertikal blikparese ?.

 

Laboratorieprøver

 • Blodbilledet – Hæmoglobin, erytrocytter, MCV, MCHC, leukocytter, thrombocytter
 • Væsketal – P-creatinin, P-Na, p-K, p-Calcium
 • Glukose, Hba1c
 • Albumin, ALAT, Evt GGT eller CDT ved mistanke om alkoholmisbrug
 • B12 eller metylmalonat
 • TSH
 • SR eller CRP
 • EKG mhp. AFLI, arytmier, hertesvigt
 • Urinundersøgelse – stix eller mikroskopi, evt dyrkning
 • røntgen af thorax/ekkokardiografi og CT-scanning.

 

Tænk på differentialdiagnoser

 • De 5 D ´er: Depression. Delir. Druk. Defekte sanser
 • Apopleksi

 

Anden sygdom

 • Behandling eller henvisning.

 

Lægens observationer

 • Er der hukommelsesproblemer ?
 • Bagatelliserer patienten sine symptomer?
 • Er der “Head turning sign”?
 • Er patienten diffus i sine oplysninger?
 • Er der ordmobiliseringsbesvær?

Kilde

Demens i almen praksis – DSAM 2. udgave 2006 – https://www.dsam.dk/files/9/demens_2006.pdf

Demensudredning 3. kons. /diagnose

Tredje konsultation – Afklaring / diagnose

 

Diagnosen

 • Opfylder patienten kriterierne for demens ?

 

Tabel 1. ICD-10 diagnostiske kriterier for demens.  
Følgende kriterier skal være opfyldte:  
I 1. Svækkelse af hukommelsen, især for nye data
2. Svækkelse af andre kognitive funktioner (abstraktion, tænkning, planlægning, dømmekraft)
Let: Interfererer med normale dagligdags aktiviteter
Moderat: Kan ikke klare sig uden hjælp fra andre
Svær: Kontinuerlig pleje og overvågning nødvendig
II Bevaret bevidsthedsklarhed i et omfang tilstrækkeligt til at bedømme I
III Svækkelse af emotionel kontrol, motivation eller social adfærd med >= 1 af de følgende symptomer:
1. Emotionel labilitet
2. Irritabilitet
3. Apati
4. Forgrovet social adfærd
IV Varighed >= 6 måneder
Diagnosen baseres på anamnestiske oplysninger fra nærtstående, evt. suppleret med neuropsykologisk bedømmelse.  

 

Stadier af Alzheimers sygdom

 

Let demens Moderat demens Svær demens
Klarer sig uden hjælp med basale ADL – funktioner ( spisning, påklædning og personlig hygiejne ) Klarer sig ikke uden en vis hjælp fra andre. Kan sjældent lades alene. Helt afhængig af pleje og omsorg. Overvågning nødvendig.
MMSE vejledende 20 – 30 MMSE vejledende 10 – 20 MMSE vejledende 0 – 10

 

Konklusion

 • Patienten er ikke dement.
  • MMSE normal, screening normal og opfylder ikke ICD kriterierne for demens.
  • Beroligende vejledende samtale og tilbud om senere ny vurdering.
  • Henvisning til neuropsykolog ved tvivlstilfælde.
 • MCI – minimal cognitive impairment.
  • Dokumenterbar hukommelsessvækkelse men normal ADL.
  • Beroligende vejledende samtale og tilbud om senere ny vurdering fex årligt.
  • Henvisning til neuropsykolog ved tvivlstilfælde.
 • Måske demens.
  • MMSE let påvirket. Klarer normal ADL men ikke sværere opgaver.
  • Kan henvises til udredning ved specialist eller ny vurdering hos egen læge om 3 – 6 mdr.
  • Ved sikre kognitive forstyrrelser henvises til udredning.
  • Plan for pleje og behandling på baggrund af patientens eventuelle andre sygdomme,
  • Alder, sociale situation samt pårørendes indstilling.
 • Demens overvejende sandsynlig
  • Plan for pleje og behandling på baggrund af patientens eventuelle andre sygdomme, sociale situation samt pårørendes indstilling.
  • Ved ønske om medicinsk behandling, henvises til speciallæger i neurologi, psykiatri (med klinisk erfaring i gerontopsykiatri), eller geriatri afhængigt af de lokale forhold.

 

 

 

 

 

Kilde

Demens i almen praksis – DSAM 2. udgave 2006 – https://www.dsam.dk/files/9/demens_2006.pdf
IRF om demensbehandling – https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2003/~/media/1C494B9748EC1669CD9D3EC9EE762418.ashx

Lukket for kommentarer.